Упис у Спортску гимназију „Спортиум“ вршиће се од 26. јуна сваким радним даном од 09,00 до 15,00 часова у просторијама школе у Улици Народних хероја 30/I на Новом Београду.

Врата гиманзије су отворена свим заинтересованим будућим средњошколцима и њиховим родитељима, који желе да се упознају са капацитетима гимназије и да се увере у услове које им пружамо. Посете се могу вршити сваким радним даном од 09,00 до 15,00 часова.

Приликом уписа неопходно је доставити следећу докуметацију:

 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Лекарско уверење;
 • Сведочанства из V, VI, VII и VIII разреда основне школе;
 • Уверење о обављеном завршном испиту у основном образвању и васпитању;
 • Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању;
 • Попуњена пријава за упис ученика у средњу школу.

Попуњавање овог формулара вас не обавезује да упишете своје дете формално у нашу средњу школу, већ пријавом показујете интересовање за упис. Након попуњавања пријаве, наш тим ће вас контактирати у року од 48 часова како бисмо вас упутили у даљу процедуру формалног уписа.

Подаци о родитељима

Спортиум својим ученицима пружа могућност ванредог школовања. Приликом уписа на овај програм, непходно је уплатити износ од 200 евра у динарској противвредности.

Полагање сваког испита се плаћа, а цена по испиту износи 40 евра у динарској противвредности.

За сваки испит неопходно је одржати минимум два часа консултација које коштају 10 евра (у динарској противвредности) по часу. По жељи ученика, могу се одржати и додатне консултације.

Полагање матурског испита износи 150 евра у динарској противвредности.

Ученици који ванредно полажу разред немају обезбеђено здравствено осигурање.

Школарина за ученике који редновно похађају наставу износи 2.500 евра у динарској противвредности која се може измирити у 10 једнаких месечних рата.

Школарина покрива:

 • редовну наставу у току једне школске године;
 • све ваннаставне активности (посете музеја, галерија, позоришта);
 • књиге, свеске и вежбанке;
 • здравствено осигурање.

Напомена: екскурзије и једнодневни излети НИСУ покривени школарином.

Спортска гимназија пружа следеће финансијске олакшице:

 • 250 евра појединачног попуста на износ годишње школарине за чланове породице (из исте породице се уписује најмање двоје ученика);
 • 250 евра попуста на износ годишње школарине за кандидате који су носиоци Вукове дипломе из основне школе;
 • 125 евра попуста на износ годишње школарине за кандидате који се одлуче да приликом уписа уплате цео предвиђени износ;
 • 125 евра попуста на износ годишње школарине за кандидате који су чланови националне репрезентације Србије.

* Напомена: Све уплате и попусти рачунају се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.