Е-настава се у спортској гимназији СПОРТИУМ реализује уз помоћ савремених онлајн платформи. Свако одељење има своју „google“ учионицу у којој се налазе сви предмети, а наставници у оквиру свог предмета објављују наставни материјал.

 

Осим „google“ учионице допунска настава се реализује и преко следећих платформи: Skype, Google meet, Zoom.

Због методологије рада Е-настава за математику, физику и хемију се рализује искључиво преко „Google meet“ апликације.

 

Спортска гимназија СПОРТИУМ је због јединствене концепције наставе и спортских обавеза ученика и пре актуелне епидемиолошке ситуације имала свој систем е-наставе уз различите алате, ресурсе и онлајн платформе.

Алати за интеракцију, квиз и упитнике

  1. Google upitnici – Ово је моћан алат за израду упитника, анкета, квизова и тестова.
  2. Mentimeter –  Моћан софтвер за сарадњу и презентације који садржи неограничен број анкета, текст облака, питања са више избора, квизови и још много тога
  3. Free Online Surveys– Популаран алат за брзо креирање онлајн анкете, генерисање анкета на мрежи и генерисање форми помоћу генератора форми.

Гугл учионица

Гугл учионица Ситем за управљање учењем (енг. Learning Management System, LMS) је софтверски систем који је дизајниран тако да на једном месту садржи све оно што је наставницима и ученицима потребно за учење преко интернета. Овакав систем за управљање учењем најчешће се употребљава као допуна класичној настави или као онлајн настава – виртуелна учионица.

Zoom видео конференције

Zоом видео конференција омогућава Аудио-видео колаборације више учесника, као и дељење екрана и апликација и слање порука између учесника. Често се користе десктоп апликације али приступ је могућ и путем мобилних уређаја. Регистрација је потребна само за предавача. Ученици не морају да се региструју, већ добијају позив кроз Вибер групу (свако одељење има своју вибер групу).

Корисни линкови

Министарство просвете – упуство за ученике и професоре око начина рада: http://www.e-gimnazija.org/download/min-prosvete-e-nastava-profesori-ucenici.pdf

Речник за дигитално доба: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/Recnik-za-digitalno-doba.pdf

Помоћ професорима за онлајн наставу: https://www.youtube.com/channel/UC_KLshERh86HZTRwVnflPUQ

Деца у дигиталном добу: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/vodic-deca-u-digitalnom-dobu.pdf

Дигитална учионица: https://digitalnaucionica.edu.rs/baza-radova/