ЗАШТО ИЗАБРATИ ПРИВАТНУ ГИМНАЗИЈУ „СПОРТИУМ“

„Kоју средњу школу да упишем и шта је при том избору најзначајније? Да ли могу да погрешим? Да ли да упишем најближу, или пак савремено опремљену школу?“

Питања су бројна, а дилеме свршених основаца, још веће.

Зашто гимназија Спортиум?

    Да почнемо од најважнијег, самог темеља. Оснивач и идејни творац гимназије СПОРТИУМ је проф. Др Иванка Гајић, вишеструко награђивана за доприносе у развоју спорта и образовања младих спортиста. Нећемо набрајати награде и професионалне успехе, којих је заиста много, али ћемо рећи да је проф Гајић најпризнатији педагошки и научник радник у области образовања младих спортиста.

   Оно чиме се највише поносимо и што увек истичемо у први план су организација и квалитет наставе који су на највишем нивоу.  Настава почиње у 11 часова како би наши ученици, међу којима највећи број њих чине активни спортисти, неометано могли да имају преподневни тренинг.  Квалитетно образовање и спортска каријера у нашем систему школовања могу и морају заједно.

  Одељења су конципирана  са оптимално малим бројем ученика што омогућава и реализацију наставе уз уважавање индивидуалних способности и потреба ученика. Познато је да је квалитет наставе узрочно повезан са њеном реализацијом и тако сви учесници у наставном процесу међусобно утичу једни на друге, као и на тај процес у целини, а посебно на његов квалитет. Зато и сматрамо да једну школу репрезантивно представљају и чине пре свега њени наставници и ученици.

Наш наставни кадар састављен је од високостручних наставника и педагога који имају дугогодишње искуство у образовању спортиста. Оно што наше наставнике издваја од других је разумевање спортиста и њихових обавеза. Сходно томе, у савладавању градива примењујемо индивидуални приступ уз константно истицање значаја образовања, јер сматрамо да успешног и доброг спористу краси и квалитетно образовање. Па се поред стандардног програма наставе и учења, у нашој школи органзује и учење страних језика , за ученике који су заинтересовани за одређене предмете конципира се обогаћен наставни садржај, а  реализује се и надокнада наставе услед одсуства због такмичења и спортских припрема.

Како гимназија СПОРТИУМ са Факултетом за спорт чини јединствени образовни систем за образовање спортиста у нашој земљу, наши ученици су у могућности да слушају различита тематска предавања из области спорта од стране еминентних стручњака.

  Код ученика тежимо да вреднујемо и развијамо критичко мишљење и подстичемо активну улогу учениика у процесу усвајања, примене и повезивања различитих знања. Па тако, док наши ученици сањају и хитрим корацима теже ка професионалној спортској каријери, стичу и примењују функционално знање које им омогућава проходност ка свим факултетима у нашој земљи и иностранству. Управо о успеху једне школе најбоље говоре они ученици који су завршили  школу, а који су уписали престижне факултете Универзитета у Београду, као и признате и познате колеџе у иностранству.

    Дођите и придружите се  екипи која даје најбоље резултате у процесу стицања знања и будите део јединственог и победничког тима кога за катедром и у клупама краси права спортска атмосфера. Упиши СПОРТИУМ!

Свесни свих недостатака у систему образовања мисија нам је да унапредимо функционално знање свих наших ученика које се неће завршити само на теорији, већ ће бити применљиво у пракси. Код ученика развијамо стручне вештине које су засноване на преносивим вештинама, применљиве су на различите врсте послова што наше ученике сврстава у ред најквалитетнијих кадрова.

Како то постижемо? Оспособљавамо ученике да лако прихватају нове појмове и повезују са већ постојећим знањем и самим тим брзо решавају проблеме, а стечено знање кроз разне примере, практичне и мултимедијалне наставе, примењују на исправан и користан начин.

Располажемо тимом врхунских наставника који осим високе мотивације за рад, поседују и искуства на пољу педагогије и васпитања. Посебну пажњу посвећујемо мотивацији ученика и успешном превазилажењу свих препрека у савладавању наставних јединица. Подстичемо критичко мишљење, неговање радозналости и откривање талената наших ученика.

С обзиром да су одељења са оптимално малим бројем ученика, настава се изводи на нивоу менторског рада што значи да наставник прати темпо сваког ученика појединачно у савладавању наставног градива. Кроз овакав начин рада велики део градива се у потпуности савладава у школи, па самим тим ученицима остаје више  времена за ваннаставне активности.

Основна специфичност приватне спортске гимназије „СПОРТИУМ“ је прилагођен распоред наставе тренажно-такмичарском оптерећењу ученика, па школски дан, уместо од уобичајених 8,00, почиње у 11 сати. На тај начин је омогућено ученицима да обаве јутарње обавезе из свог тренажног програма и да стигну на наставу. Такође, велики одмор је продужен како би имали довољно времена за одговарајући ручак, с обзиром да је правилна исхрана спортиста подједнако важна као и тренажни процес. Школски дан се завршава најкасније у 16.40, те ученицима остаје довољно времена за одмор и поподневне тренажне активности.

Оваквим приступом и организацијом наставе смо јединствени на нашим просторима и једина смо средњошколска образовна установа која настоји да перспективним спортистима створи одговарајуће услове, како би истовремено могли редовно да похађају наставу и у потпуности остану у тренажно-такмичарском програму.

Наставни план и програм најбоље и најбрже се савладава уз квалитетна учила. Зато смо обезбедили учионице које су модерно опремљене и садрже интерактивне табле и видео бимове. То омогућава мултимедијални приступ настави што доказано даје неупоредиво боље резултате приликом учења. Лакше савладавање градива се постиже кроз визуелно памћење, а наставне јединице које се обрађују уз овако модерна учила су неупоредиво динамичније и интересантније за ученике.

Такође, ученицима је на располагању савремено опремљен рачунарски кабинет и библиотека. Све школске просторије су покривене бежичним интернетом, имају видео надзор, што доприноси и безбедности ученика, а сви наши ученици су и осигурани од последица несрећног случаја (незгоде).

Приватна спортска гимназија „СПОРТИУМ“ налази се у склопу Факултета за спорт Универзитета „УНИОН – Никола Тесла“, чиме смо на једном месту објединили средњошколско и факултетско образовање. Факултет за спорт на Новом Београду је замишљен као природан наставак средњег образовања стеченог у нашој приватнопј гимназији, а матуранти имају директну проходност ка неком од студијских програма Факултета за спорт.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја акредитовало је три основна студијска програма – Тренер у спорту, Менаџмент у спорту и Спортско новинарство.

Студије на сваком од ових студијских програма трају четири године, чијим окончањем студент остварује 240 ЕСПБ (Европски Систем Преноса Бодова) и академско звање дипломирани (Bachelor with Honours). Основне академске студије су у потпуности усаглашене са високошколским системима Европе и Болоњском декларацијом.