Приватна спортска гимназија Спортиум ради према наставном плану и програму који је одобрило Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за гимназију општег типа.

Обавезни предмети

I

II

III

IV

Српски језик и књижевност

4

4

4

4

Први страни језик

2

1+0,5  2+1 1+1
Други страни језик

2

2

2

2

Латински језик

2

2

Социологија са правима грађана

2

Психологија

2

Филозофија

2

3

Историја

2

2

2

2

Географија

2

2

2

Биологија

2

  1+о,5     1+0,5

2

Математика

4

4

5

4

Физика

2

  1+0,5       1+1

2

Хемија

2

  1+0,5    1+0,5

2

Рачунарство и информатика 0+2   0+2      0+1    0+1
Музичка култура

1

1

Ликовна култура

1

1

Физичко васпитање

2

2

2

2

Изборни предмети

I

II

III

IV

Грађанско васпитање

1

1

1

1