Приватна спортска гимназија Спортиум ради према наставном плану и програму који је одобрило Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за гимназију општег типа.

Обавезни предмети

I

II

III

IV

Српски језик и књижевност

4

4

4

4

Први страни језик

2

2

4

3

Други страни језик

2

2

2

2

Латински језик

2

2

Устав и права грађана

1

Социологија

2

Психологија

2

Филозофија

2

3

Историја

2

2

2

2

Географија

2

2

2

Биологија

2

2

2

2

Математика

4

4

4

4

Физика

2

2

3

2

Хемија

2

2

2

2

Рачунарство и информатика

2

2

1

1

Музичка култура

1

1

Ликовна култура

1

1

Физичко васпитање

2

2

2

2

Изборни предмети

I

II

III

IV

Грађанско васпитање

1

1

1

1