Зоран Милановић, наставник француског језика

Рођен је у Јагодини 1964. године, где је завршио основну школу и гимназију. На Филолошком факултету у Београду дипломирао је 1992. године, а стручни испит за рад у просвети положио је 200. године.

Од 1991. до 1999. године радио је у Народном универзитету Божидар Аџија као професор француског, латинског и енглеског језика, а потом је две године био ангажован у Средњој медицинској школи Нада димић као наставник страних језика. Од 2001. до 2009. обављао је функцију директора НУ Божидар Аџија.

Две године је био саветник, координатор стандарда ИСО 9001, а радио је и у више основних и приватних средњих школа. У Спортској гимназији СПОРТИУМ од 2017. године предаје француски језик.

Аутор више граматичких приручника и део преводилачког тима Опште Ларусове енциклопедије.