Поводом Европског дана језика, 26. сепртембра професори страних језика Спортске гимназије Спортиум су за ученике припремили презенатцију о значају и вредности учења страних језика кроз тему спорта и спотрских активности.

Ученици су упознати са претечом и развојем модерних Олимписких игара, значајем и уделом спортских дешавања кроз историју. Професори су описивали припреме спортиста за ово највеће такмичење, развој и њихово одликовање. У данашњици бити професионални спортиста свакако подразумева  знање  страних језика – била је  порука свих професора.

Ученици су активно учествовали и размењивали своја знања из страних језика.