Са жељом да код ученика развијамо различита интерсовања и њихове таленте у спортској гимназији СПОРТИУМ оформили смо неколико школских секција. Ваннаставне активности ученика ове школске године спроводиће се кроз неколико секција: спортска секција, географска секција, уметничка секција и секција прве помоћи.

Чланови секција ће осим редовних и планираних садржаја имати мигућности да сами иницирају одређене активности. Планиране активности су:

1. уметничка секција: увежбавање рецитација, глуме и осмишљавање кореографија фолклорних игара, припрема приредби за Дан Светог Саве и значајних датума за школу, говорне вежбе, вежбе за концентрацију и пажњу, молози и дијалози и мале драмске игре.
2. спортска секција: развијање такмичарског духа и тимског рада, разне дисциплине на нивоу шкослког такмичења, промовисање здравог начина живота, праћење спортских дешавања, посета спортским стручним трибинама и предавањима.
3. секција прве помоћи: посете Црвеном крсту, волонтерске акције, припрема за такмичење у реалистичком приказу повреда и стања, увежабавање техника симулација повреда и оболења.
4. географска секција: истраживања, предавања и занимљиве игре о планети Земљи, животној средини, лепотама Србије, становништву.