Школарина за ванредно школавање износи 2.000 евра у динарској противвредности по среднњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. У цену школарине су урачунате консултације, неопходан наставни материјал, пријава испита и полагање матурског испита.

Ученици који ванредно полажу разред немају обезбеђено здравствено осигурање.