Школарина за ученике који редновно похађају наставу износи 2.500 евра у динарској противвредности која се може измирити у 10 једнаких месечних рата.

Школарина покрива:
– редовну наставу у току једне школске године;
– све ваннаставне активности (посете музеја, галерија, позоришта);
– књиге, свеске и вежбанке;
– здравствено осигурање.

Напомена: екскурзије и једнодневни излети НИСУ покривени школарином.

Спортска гимназија пружа следеће финансијске олакшице:
– 250 евра појединачног попуста на износ годишње школарине за чланове породице (из исте породице се уписује најмање двоје ученика);
– 250 евра попуста на износ годишње школарине за кандидате који су носиоци Вукове дипломе из основне школе;
– 250 евра попуста на износ годишње школарине за кандидате који се одлуче да приликом уписа уплате цео предвиђени износ;
– 125 евра попуста на износ годишње школарине за кандидате који су чланови националне репрезентације Србије.

* Напомена: Све уплате и попусти рачунају се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.