<a href=“https://www.sportium.edu.rs/wp-content/uploads/2017/07/EVIDENCIONI-LIST.docx“>ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ ЗА УПИС У СПОРТСКУ ГИМНАЗИЈУ „СПОРТИУМ“</a><br>
Попуњавање овог формулара вас не обавезује да упишете своје дете формално у нашу средњу школу, већ пријавом показујете интересовање за упис. Након попуњавања пријаве, наш тим ће вас контактирати у року од 48 часова како бисмо вас упутили у даљу процедуру формалног уписа.“