Приликом уписа неопходно је доставити следећу докуметацију:

  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Сведочанства из V, VI, VII и VIII разреда основне школе;
  • Уверење о обављеном завршном испиту у основном образвању и васпитању;
  • Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању;
  • Попуњена пријава на упис ученика у средњу школу.