Наставници гимназије Спортиум континуирано примењују различите приступе и методе како би часови били занимљивији, а стечено знање трајније и примењивије. Управо на тај начин је и осмишљен час хемије где су ученици  били у улози наставника и говорили су о липидима, распрострањености липида, значају и њиховој улози.

Касније су имали прилику да обнове  поделу липида на основу хемијске реакције – сапонификације. Потом су активно су учествовали у алкалној хидролизи глицерола чији је резултат био израда сапуна. Били су изузетно мотивисани за рад бирајући различита етарска уља и козметичке боје како би добили властите сапуне.

Да је час био занимљив говори и то да су занемарили звоно за крај часа и наставили да саветују једни друге у процесу израде, коментаришу и упоређују радове.