Ученици и наставници Спортске гимназије Спортиум различитим активностима обележили су 16. новембар „Дан толеранције“.

Кроз радионице, предавања, дискусије са ученицима указано је на значај поштовања различитости, толеранције и уопште уважавања других.

Наши наставници енглеског језика Марина Марковић, српског језика Марија Миковић и грађанског Јована Малетић активно су учествовали са ђацима у наведеним активностима.

Спортиум је на репрезентативан начин кроз стицање искуства и решавање задатих тема показао да је питање толеранције јако важно у данашњем друштву.

FOTO: Sportium