Тамара Грујичић, наставник географије

Рођена је у Београду где је након завршене Шесте београдске гимназије, уписала Географски факултет, смер географија.

Радно искуство стекла је у Основној школи „Раде Драинац“. У Спортској гимназији „СПОРТИУМ“ ради на месту наставника географије од школске 2018/2019 године.

У слободно време бави се планинарењем.