У циљу популаризације здравог начина живота за ученике спортске гимназије СПОРТИУМ организована је посета Сајму фитнеса, велнеса и здравља, који је под покровотљством Министарства омлдаине и спорта организовао Савез за рекреацију и фитносе Србије.

Ученици су имали прилику да се упознају са свим сегментима рекреације и фитнисе, суплементације и позитивном утицају физичке активности на здравље појединаца. Такође, на Сајму им је било омогућена да бесплатно изврше разна медицинске и антропметријске анализе, као и да добију изузетно корисне савета о правилној исхрани.