Сандра Весић, наставник биологије 

Рођена је у Београду. Након завршене Пете београдске гимназије, дипломирала је на Биолошком факултету у Београду, смер општи биолог.

Радно искуство је стицала је у Основној школи „Никола Тесла“, Основној школи „Свети Сава“ и Грађевинској школи у Београду. Ангажована је и као наставник биологије у Архитектонској школи. У Спортској гимназији СПОРТИУМ ради као наставник биологије од школске 2019/2020. године.