Обевештавамо родитеље свих ученика да ће се заједнички родитељси саставак одржати у амфитеатру Спорске гимназије СПОРТИУМ  23.01.2020. године у 18 часова.

На родитељском састанку ће бити приисутни сви предметни наставници и стручни сарадници.

Позивамо Вас да продискутујемо о свим битним питањима школског живота и заједничким снагама радимо на истом циљу – бољем образовању и васпитању наших ученика.