Свест о савременом начину живота,  доступност психоактивних супстанци  и различита искушења пред којимa може да се нађе данашња омладина указају на потребу за већом информисаношћу и дозом опреза како младих, тако и њихових родитеља и наставника. Зато је изузетно је важно да се ученици упознају са негативним дејствима психоактивних супстанци.

Управо из тог разлога за ученике спортске гимназије СПОРТИУМ одржано је тематско предавање „Превенција злоупотребе и зависности од психоактивних супстанци“.  Предавање је одржано са циљем да се ученицци упознају са врстама психоактивних супстанци, нарочито са новим психоактивним супстанцама, њиховом изузетно негативном утицају на здравље, стварању зависности, те начину на који да се одупру таквом понашању.

Зато је било веома важно упознати ученике са каквим  све изазовима могу дoћи у сусрет и где их све може усмерити радозналост и жеља да „буду прихваћени“ у друштву. Ученици су били заинтересовани и активно су учествовали у разговору о негативном дејству психоактивних супстанци по здрвље и уопште по живот зависника. Предавање су организовале и водиле педагог и психолог наше школе.