Осим примарне, образовне улоге, Спортска гимназија „СПОРТИУМ“ у опису свог деловања има и да у сваком тренутку буде у служби ученика који се активно баве спортом, а све са циљем да се њихова спортска каријера неометано развија уз редовно и квалитетно школовање. Систем наставе организован је тако да часови трају од 11 до 17 сати, па су ученици у могућности да похађају преподнвене и поподневне тренинге и да долазе у школу. Такође, захваљујући великој посвећености и разумевању наставника, са свим ученицима који су због припрема, учешћа у националним селекцијама или на великим такмичењима приморани да одсуствују са наставе, организују се допунски часови.

Спортска гимназија СПОРТИУМ, у тим околностима, пропуштене наставне јединице надокнађује допунском консултативном блок наставом чиме омогућава да се предвиђени наставни план и програм квалитетно реализује. Због ових и многих других погодности Спортска гимназија СПОРТИУМ је први избор све већег броја средњошколаца који се активно баве спортом.