Ученици спортске гимназије СПОРТИУМ су поводом 2. октобра, Међународног дана ненасиља присуствали тематском предавању о ненасиљу чији су су водитељи били педагошко-психолошка служба. Истраживачки задатак ученика за ово предавање је био да припреме  циате и неке од најпознатијих изрека Махаттме Гандија, вође покрета независности Индије и зачетника филозофије и стратегије ненасилног отпора.

Анализирани су цитати о којима је вођена дискусија а као најзанимљивије изреке су истакнуте: „Сила је оружје слабих, ненасиље оружје јаких“, „Нема пута ка миру, мир је пут“, „Са паролом око за око, цео свет ће завршити слеп“.

Том приликом учениси су анкетирани о присустности насиља у школи, а мишљења ученика указују да насиља у нашој школи нема те да се негују вредности пријатељства, подршке, толеранције и солидарности.

Генерална скупштина Уједињених Нација 2007. године установила је обележавање Међународног дана ненасиља као прилику за ширење поруке ненасиља истичући универзалну важност принципа ненасиља.