Поводом Европског дана језика, 26. сепртембра Стручно веће друштвених наука и језика Спортске гимназије Спортиум је за ученике припремио презенатцију о значају и вредности учења страних језика.

Натавнцици су упознали ученике са богатом  језичком и културном разноликошћу других народа,  занимљивостима и чињеницама о језику, утуцају других језика на српски језик, формирању и преузимању речи и страних израза у свакодневном говору.

Ученици су активно учествовали и применили своја знања других језика у разгововору са наставницима енглеског, француског, руског и немачког језика.