Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања  гимназије СПОРТИУМ је у сарадњи са Факултетом за спорт организовао присуство наших ученика на Међународној научној конференцији „Менаџмент  безбедности спортских такмичења“.

Чланови тима су у договору са Ученичким парламентом изабрали теме које су ученицима биле занимљиве, а неке од њих су се односиле на нове санкције за прекршаје на спортским догађајима, свеукупној безбедности на светским спортским манифестацијама, насиљу у спорту и спортским правилима. Ученици су активно учествовали и са пажњом слушали еминентне стручњаке у области безбедности спортских такмичења.

По завршетку конференције ученици су дискутовали о новим сазнањима, а од значаја за сузбијање свих врста насиља истакли смо превентивне активности и рад на превентивним мерама.