Психолог

Рођена је 1971. године у Београду. Прва четири разреда основне школе похађала је у Сингапуру  (English international School), основно образовање завршила је у Београду, док је средњу музичко-педагошку гимназију завршила у Бечу.

Студирала је германистику на Филолошком факултету у Београду, одсек немачки језик и књижевност, похађала је и студије Психологије као и мастер студије.

Докторирала је психологију спорта на Универзитету у Софији. Бави се породичном терапијом и психологијом спорта са спортистима екипних и индивидуалних спортова. Тренутно је запослена у Средњошкослком образовном центру „СМАРТАНАЦ“ као психолог.