Kатарина Kафол – наставник немачког језика

Завршила је Пету београдску гимназију и дипломирала немачки језик и книјижевност на Филолошком факултету у Београду уз бројне студијске боравке у иностранству.

Вишегодишње искуство у подучавању деце и одраслих стекла је у средњеобразовном школском систему и у школама страних језика.

Е – пошта: kkafol@yahoo.com

Термин отворених врата: