Професор српског језика и књижевности и грађанског васпитања

Рођена је 1973. године у Дебру, Македонија. Филолошку гимназију завршава 1992, након које уписује Филолошки факултет у Београду, смер – Српски језик и књижевност. Дипломирала је 2000. године, а диплома је изједначена са звањем мастер.

Од  2000. до 2006. године била је запослена у Земунској гимназији, а од 2005. до 2008. хонорарно је била ангажована на лекторским пословима, коректури и редактури стручних текстова и белетристике у Издавачком предузећу „Народна књига“. Преводила је текстове са енглеског на српски језик и аутор је текстова и учесник у пројекту креирања и лектуре дела: Енциклопедија Британика, Српска породична енциклопедија и другим сличним пројектима.

У периоду од 2013. до 2014). године радила је у приватној гиманзији „Милена Павловић Барили“, а од  2015. године је стално запослена у Средњошколском образовном центру „СМАРТАНАЦ“ као професор српског језика и књижевности и грађанског васпитања.