Огледни и угледни часови су свеприсутни у Спортсој гимназији СПОРТИУМ, те је настава на тај начин нашим ученицима занимљивија, па се пробуде и неке сфере интересовања код ученика који касније самостално истражују и продубљују знање из одређених области.

Такав један час је реализован протекле недеље где је Марија Миковић,  наставница српског језика и књижевности, са ученицима другог разреда радила на побољшању вештине аргументације, развоју критичког мишљења и изоштравању истраживачких вештина направивши занимљиву дебату на часу.

Тема дебате била је: Књижевнојезичке варијанте – српско-хрватски или српски, хрватски, бошњачки и црногорски језик. Ученици су случајним одабиром подељени у две групе са једнаким бројем чланова и имали су 15 минута да се унутар своје групе припреме и осмисле како ће бранити свој став на задату тему.

 

Ученици који су добили улогу судије су имале задатак да активно слушају и одлуче који тим је уверљивије износио аргументе и ко је притом имао бољи јавни наступ. Водитељ активности била је наставница која је ученике подржавала и усмеравала током целог часа. Пред ученицима није био лак задатак јер се захтевало да брзо стуктуришу властите мисле повезујући их са кључним чињеницама како би одговорили на нове идеје и критична питања из супротног тима.

 

 

За ученике је ово била интересантна и важна  активност усмерена  на поштовању које треба да исказујемо једни према другима уз активно слушање саговорника. Такође, подсећа нас да код свих аргумената постоје две стране и да некада треба да се ставимо у “туђе ципеле” како бисмо боље разумели супротну страну.

Час је ученицима био интересантан, а многи су и констатовали да ће наставити са истраживањем ове теме, тражењем додатних информација и објашњења, те и самим наставком учења.