Иван Бајуновић, наставник филозофије

Рођен у Градачцу (БиХ) 1989. године, живи у Београду. Дипломирао филозофију 2014. године на Филозофском факултету у Београду, на тему „Појам зла у Кантовој филозофији“. Мастер рад „Принцип индивидуације у филозофији Дунса Скота“ одбранио 2020. године такође на Филозофском факултету у Београду.