На старту нове школске године Спотска гимназија СПОРТИУМ формирала је Ученички парламент. Чланови ученичког парламента су: Милорад Рајовић, Никола Ђорђевић, Марија Бартуњек, Александар Ђуровић, Анђела Вучићевић, Анђела Ејуповић, Марко Јовановић, Сава Лепојевић, Анђела Смиљковић и Теодора Стојанов.

За председника Ученичког парламента изабрана је Анђела Ејуповић, а потредседник је Теодора Стојанов. Представник Ученичкохг парламента који ће присуствовати седницама Школског одбора биће Анђела Смиљковић.