Наставник српског језика и књижевности

Дипломирао и мастерирао на Катедри за српску књижевност с јужнословенским књижевностима Филолошкоф факултета у Београду. Пар  година провео је радећи у неформалном образовању, у оквиру неколико пројеката који се баве културом и едукацијом младих. У Средњошколском образовном центру „Иванка Гајић“ држи наставу српског језика и књижевности од 2021. године.