Марко Анић

Директор школе, Рођен је 1952. године у Новим Козарцима, Војводина. После основне школе даље образовање је било усмерено ка педагошкој струци. Завршио је Учитељску школу у Београду и наставио школовање на Факултету за физичку културу и спорт у Београду. Као професор радио је у гимназији, техничкој школи и основној школи. После искуства стеченог као професор [...]

Марко Анић2021-04-13T12:16:28+02:00

Јасна Јовановић

Професор српског језика и књижевности и грађанског васпитања Рођена је 1973. године у Дебру, Македонија. Филолошку гимназију завршава 1992, након које уписује Филолошки факултет у Београду, смер – Српски језик и књижевност. Дипломирала је 2000. године, а диплома је изједначена са звањем мастер. Од  2000. до 2006. године била је запослена у Земунској гимназији, а [...]

Јасна Јовановић2020-11-10T11:12:05+01:00