Спортска гимназија СПОРТИУМ формирала је тим за професионалну оријентацију и каријерно вођење и саветовање који чине предметни наставници и педагошко-психолошка служба. Циљ овог тима је професионално усмеравање ученика и инофромисање о занимањима из одговарајућих подручја рада.

Чланови Тима помагали су ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље учење и запошљавање, односно идентификовање, избор и коришћење бројних информација о професијама, каријери, даљем учењу и образовању и формирању сопственог става о овим важним животним питањима. У складу с наведеним циљем, праћен је развој ученика и нуђене су информације о занимањима, образовним профилима, условима студирања и потребама на тржишту рада. Посебан значај у процесу професионалне оријентације, будући да се у нашој школи обазују и ученици спортисти који су заинтересовани за професионалну каријеру и рад у спорту, имале су посете  разним трибинама, радионицама, активностима и презентацијама које су се реализовале на Факултету за спорт. Ученици су приствовали научно стручној трибини „Физичка активност у 21. веку“ коју је реализовао Факултет за спорт Универзитета Унион у сарадњи са Удружењем „Живимо здравије“.

Учeницу су имали могућност да слушају излагања еминентних стручњака, да активно учествују и поствљају питања, као и да стекну увид о значају рекреативне физичке активности на здравље.

Захваљујући многобројним активностима Факултета за спорт наши ученици су слушали предавања, радионице и активности које су им биле интересантнњ, а које су имале за циљ информисаност о актуелним темама у спорту, али и подстицај за размишљање о њиховој професионлној оријентацији и каријери.  „Спортски и стручњаци и медицинска едукација“ „Нова сазнања о здравственим ефектима протеинских додатака у исхрани врхунских спортиста“, „Спортски суплементи – шта стварно помаже“ су само неке од активности којима су имали част да присуствују наши ученици.