Марија Тодоровић, наставник социологије и грађанског васпитања

Марија је рођена у Чачку, а одрасла је у Ариљу где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 2018. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду на одељењу за социологију чиме је добила звање дипломирани социолог. На истом факултету је 2020. године завршила мастер студије на тему „Структуралне препреке бављењу професионалним спортом младих у Београду – квалитативно истраживање“. Исте године уписује и докторске студије на Филозофском факултету Универзитета у Београду.

Курс за оперативног тренера на Факултету за спорт Универзитета „Унион – Никола Тесла“, завршила је 2019. године , чиме је поред звања социолога добила и звање оперативнога тренера атлетике.

Свој професионални пут усмерила је ка каријери у просвети, па од 2019. године почиње да предаје у спортској гимназији СПОРТИУМ, као професор пет наставних јединица (социологија, грађанско васпитање, религија и цивилизација, методологија научног истраживања и устав и права грађана). Упоредо,  2020. године започиње и каријеру спортског социолога добивши звање асистента на Факултету за спорт Универзитета „Унион – Никола Тесла“.

Као предавач учествовала је на две међународне научне конференције. На првој конференцији која је одржана на Факултету за спорт и физичко васпитање Универзитета у Београду у децембру 2018. године на тему „Ефекти физичке активности на антрополошки статус деце, адолесцената и одраслих“ излагала је рад на тему: Синдикално организовање у кошарци- пример играча Евролиге. Друга конференција на којој је учествовала одржала се на Универзитету Сингидунум 2019. године са темом „Друштвено економски развој и безбедност локалне заједнице“, где је била други  предавач, са темом: „Старост становништва- социјално безбедносни проблем и задатак локалних заједница у РС“.